Ordenanza fiscal da taxa por licenzas de auto-taxi

A taxa por licenzas de auto-taxi e demais vehículos de alugueiro, que se rexirá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas se ateñan ao previsto no artigo 58 da citada Lei 39/1988.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel