Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Ordenanza fiscal do imposto sobre construccións e obras

Constituie o feito impoñible do Imposto, a realización dentro do término municipal, de calqueira construcción, instalación u obra para a que se exisa a obtención da correspondiente licencia de obra urbanística, habéndose obtenido ou non dita licencia, sempre que a súa expedicción corresponda a este Municipio.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel