Ordenanza fiscal de contribucións especiais

Conforme ao disposto no artigo 28 das normas aprobadas pola Lei 39/1989, do 28 de decembro, aplicaranse contribucións especiais para a execución de obras ou para o establecemento, ampliación de servizos municipais, sempre que a consecuencia daquelas ou destes, ademais de atender o interese común ou xeral, se beneficie e especialmente a persoas determinadas, aínda que o dito beneficio non poida fixarse nunca cantidade concreta.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel