Erro
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 62

Ordenanza fiscal sobre incremento do valor de terreos de naturaleza urbana

Constitúe o feito imponible do imposto o incremento de valor que experimentan os terreos de naturaleza urbana e que se poña de manifesto a consecuencia da transmisión da súa propiedade por calquera título ou da constitución ou transmisión de calquer dereito real de goce, limitativo o dominio, sobre os referidos bens.

Sábado, 11 Decembro 2010

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel