abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Constitúe o feito impoñible da Taxa a utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público municipal polos conceptos que se sinalan no título da taxa.

Instalación de barracas, casetas de venda e espectáculos Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel