abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

A taxa regulada nesta ordenanza constitúe unha perstación de servicios de instalacións deportivas e centros socio-culturais, de acordo co disposto no artigo 20. 4 o) do TRLFL que se satisfará polos usuarios que voluntariamente soliciten a utilización das instalacións deportivas e culturais municipais que a continuación se detallan:

  • Pavillóns polideportivos do Rosal, Reibón e Domaio.
  • Instalacións deportivas do Beque.
  • Campo de fútbol municipal.
  • Centros socio-culturais de titularidade municipal.

Uso instalacións deportivas e culturais Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel