abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Constitúen os feitos imponibles da taxa as utilizacións privativas e aproveitamentos especiais do subsolo, solo e voo do dominio público municipal.

Utilización privativa vía pública Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel