abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Constitúe o feito impoñible da taxa a prestación dos servicios de cemiterios municipais, tales como: asignación de espacios para enterramentos; permisos de construcción de panteóns ou sepulturas e ocupación dos mesmos; reducción, incineración; movementos e colocación de lápidas, enrellados e adornos; conservación dos espacios destinados a descanso dos defuntos; e outros servicios que sexan procedentes ou se autoricen a instancia de parte.

Servizo de cemiterios Files

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel