Avisos

Anuncio

Co obxecto de cumprir co requisito de publicidade da subvención para o financiamento da actuación "Servizo de limpeza Viaria - Urbaser S.A. (Gasto Corrente Novo)" concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra dentro do Plan Concellos 2016, faise saber:

Subvención da Deputación ao Concello para o financiamento do Servizo de limpeza viaria subcontratado coa empresa Urbaser S.A.

Ler máis...

Bases para a selección de auxiliares de policía 2016

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicadas, no taboleiro da páxina web e do Concello, as bases do proceso selectivo para a selección de auxiliares de policía para o Concello de Moaña.

O prazo para presentar as solicitudes será de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto das presentes bases no BOP. (Do 20 ata o 29 de abril de 2016)

Puntuacións provisionais da 1ª proba práctica para un condutor maquinista

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicadas, no taboleiro da páxina web e do Concello, as puntuacións provisionais da 1ª proba práctica do proceso selectivo para a selección dun condutor maquinista para o Concello de Moaña.

As persoas aspirantes poderán presentar alegacións contra os resultados provisionais da 1ª proba práctica o mércores 27 de abril de 2016 de 9.00 a 14.00 h no Rexistro xeral do Concello de Moaña.

Resultados definitivos para as listaxes de substitucións dos profesores de música

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados, no taboleiro da páxina web e do Concello, os resultados definitivos do proceso selectivo para a confección das listaxes de substitucións dos profesores de música nas especialidades de piano, saxofón e frauta travesa.

Resultados provisionais proceso selectivo para listas de contratación 2016-17

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, os resultados provisionais do proceso selectivo para os postos de monitor/a de ludoteca, oficial 1ª albanel, oficial 1ª carpinteiro e oficial 1ª electricista para a confección de listas de contratación 2016-2017.

As persoas aspirantes para os postos de oficial 1ª poderán presentar alegacións contra estes resultados provisionais do primeiro exercicio (proba práctica) durante os días 28 e 29 de abril de 2016 no rexistro do Concello de Moaña.

As persoas aspirantes para o posto de monitor/a de ludoteca  poderán presentar alegacións contra estes resultados provisionais do primeiro exercicio (exame tipo test) durante os días 29 e 30 de abril de 2016 no rexistro do Concello de Moaña.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel