Avisos

Resultados definitivos do exame tipo test para a selección dun/ha técnico/a medio de intervención con contrato de remuda

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do exame tipo test do proceso selectivo para técnico/a medio de Intervención e contabilidade con contrato de remuda 2017.

A realización do segundo exercicio da fase da oposición, proba práctica, será o 6 de xuño de 2017 ás 11.00 h e a lectura do exercicio será a partir das 15.30h no salón de Plenos do Concello de Moaña.

Resultados definitivos do proceso selectivo de conserxe para o Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo de conserxe para o Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra.

Resultados definitivos do proceso selectivo para o Plan Concellos 2017 da Deputación Provincial

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, os resultados definitivos para o Plan Concellos 2017 da Deputación de Pontevedra.

As persoas aspirantes (marcadas en letra negra) seleccionadas para varios postos terán que escoller o da súa preferencia mediante escrito presentado no rexistro do Concello de Moaña.

Para realizar os desempates, as persoas aspirantes coa mesma puntuación terán que entregar no rexistro do Concello de Moaña a documentación requirida nas bases ata o día 31 de marzo de 2017.

Resultados provisionais do proceso selectivo para un/ha coordinador/a cultural e deportivo con contrato de remuda 2017

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do concello e na páxina web, os resultados provisionais do proceso selectivo para un/ha coordinador/a cultural e deportivo/a do Concello de Moaña con contrato de remuda.

As persoas aspirantes poderán presentar alegacións contra estes resultados provisionais durante os días 19 e 22 de maio de 2017 de 9 a 14h no Rexistro do Concello de Moaña.

Resultados definitivos do proceso selectivo para auxiliares de policía 2017

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para auxiliares de policía.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel