Avisos

Resultados definitivos do proceso selectivo para persoal perceptor da RISGA 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de persoal perceptor da RISGA 2015.

Resultados definitivos do proceso selectivo do persoal para o Plan de conservación 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación do persoal que formará parte do Plan de Conservación 2015.

Resultados definitivos do proceso selectivo para auxiliares de policía 2015

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están colgados no taboleiro do Concello e da páxina web, os resultados definitivos do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de auxiliares de policía 2015.

Subvención da Deputación de Pontevedra para transporte metropolitano na área de Vigo

ANUNCIO.

Co obxecto de dar cumprimento ao requisito de publicidade da subvención para o financiamento da actuaciónDesenvolvemento do Transporte Metropolitano de Galicia na área de Vigo”, concedida pola Deputación Provincial de Pontevedra ao Concello de Moaña dentro do PPOS 2015, faise saber:

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN AO CONCELLO PARA O  DESENVOLVEMENTO DO TRANSPORTE METROPOLITANO NA ÁREA DE VIGO.

A Deputación provincial de Pontevedra ven de conceder ao Concello de Moaña unha subvención por importe de 35.867,00 euros para financiar a achega que este Concello ten que realizar ao Proxecto de Desenvolvemento do Transporte Metropolitano de Galicia na área de Vigo. Esta subvención, integrada dentro do Plan Provincial de Obras e Servizos 2015 da Deputación, cubre a totalidade da aportación do Concello a este proxecto, fundamental para mellora do transporte público na área metropolitana de Vigo.

O plan de transporte metropolitano da área de Vigo, desenvolto en colaboración entre a Xunta de Galicia e as administracións locais implicadas,  pretende favorecer a integración entre as distintas redes de transporte público, tanto urbanas como periurbanas, así como os servizos marítimos. Esta integración acadarase por dúas vías fundamentais: a mellora da conectividade física entre os distintos servizos e o establecemento dun sistema de tarifas integrado.

O obxectivo final do plan é garantir unha mellora da coordinación e da conectividade entre os diferentes servizos e modos de transporte público, de xeito que se produza un incremento da calidade das súas prestacións para as persoas usuarias.

Pretende lograrse  un servizo de transporte público moderno e de calidade na área metropolitana, potenciando o transporte público como principal alternativa sostible e capaz de satisfacer as necesidades de desprazamento dos cidadáns.

Moaña 11 de marzo de 2015.

O ALCALDE.

D. José Fervenza Costas.

Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015

Na sección taboleiro da nosa páxina web e no taboleiro do Concello poderedes atopar as bases que regularan o proceso selectivo para a contratación de persoal para o Plan de conservación e funcionamento de bens e servizos municipais 2015.

En todo caso a selección de traballadores/as realizarase de entre as persoas candidatas que sexan remitidas para cada posto de traballo subvencionado pola oficina de emprego de Cangas.

As solicitudes para tomar parte nesta convocatoria presentaranse no rexistro xeral deste concello ata o día 10 de marzo de 2015 en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel