Avisos

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluidas para un/ha conserxe de información

Informamos a todas as persoas interesadas que xa está publicada no taboleiro do concello e da páxina web a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas e a valoración definitiva de currículos para o proceso selectivo de conserxe de Información e Rexistro.

A realización do 1º exercicio da fase de oposición, tipo test,  obrigatorio e eliminatorio, será o próximo venres 20 de xaneiro de 2017  ás 16:00 horas no salón de actos do IES As Barxas de  Moaña. As persoas aspirantes deberán acudir á proba provistas do DNI e de bolígrafo.

Resultados provisionais do proceso selectivo para técnico/a medio de intervención e contabilidade

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, os resultados provisionais do proceso selectivo para técnico/a medio de intervención e contabilidade con contrato de relevo 2016.

As persoas aspirantes poderán presentar alegacións contra estes resultados provisionais os días 5 e 7 de decembro de 2016 no rexistro xeral do Concello de Moaña.

Modelo Autoliquidación Imposto Construcións Instalacións e Obras (ICIO) e Taxa Licenza/Comunicación previa /Declaración responsable

Descargue aquí

Suspensión da calidade acústica con motivo das festas do Carme 2016

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, a notificacion pola que a xunta de goberno acorda a "Suspensión da calidade acústica con motivo das festas do Carme arredor da praza de abastos"

Moaña son de Mar

Son de Mar

Nova imaxe corporativa da concellaría de turismo. Pódese descarga no taboleiro de anuncios da paxina web do Concello.

Máis artigos...

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel