Convocatorias

Modificación criterios de selección do programa de contratación temporal de persoas perceptoras da RISGA

Informamos a todas as persoas interesadas que xa están publicados, no taboleiro de anuncios do Concello e da páxina web, a Modificación criterios de selección do programa de contratación temporal de persoas perceptoras da RISGA.

Selección de socorristas e patróns 2016

Para tomar parte nesta convocatoria, será necesario estar desempregado/a, inscrito/a como demandante de emprego, e ser remitido/a pola oficina de emprego de Cangas para o posto de traballo ao que se pretende optar.

O prazo de presentación de instancias será ata o día 3 de xuño de 2016.

Concertación dun contrato de apertura de conta corrente

O concello de Moaña inicia un procedemento para a concertación dun contrato de apertura de conta corrente operativa destinada ó ingreso dos fondos correspondentes á recadación municipal.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel