Listas de contratación 2018-2021 Peón Servizos Múltiples

Xa está publicada a Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas para confecionar a listaxe de contratación para os anos 2018-2021 para o Posto de Peón de Servizos Múltiples.

O tribunal determina que a realización do exercicio, exame tipo test , será o mércores 21 de marzo de 2018 ás 16.00 h no IES As Barxas de Moaña.

As persoas aspirantes deberán acudir ao exame provistas de DNI e bolígrafo.

Pódese consultar a listaxe no taboleiro.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel