ANUNCIO

ANUNCIO.

Co obxecto de dar cumprimento ao requisito de publicidade da subvención correspondente á Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, concedida a este concello pola Deputación Provincial de Pontevedra dentro do Plan Concellos 2017, faise saber:

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN AO CONCELLO PARA O COFINANCIAMENTO DA CONTRATACIÓN DE 29 TRABALLADORES DENTRO DA LIÑA 3: EMPREGO PARA A CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS, DO PLAN CONCELLOS 2017.

 

 

A Deputación Provincial de Pontevedra, mediante acordo da súa Xunta de Goberno de data 24.02.2017, concedeu ao Concello de Moaña unha subvención por importe de 217.210,14 euros, ao abeiro da Liña 3: Emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais do Plan Concellos 2017, destinada ao cofinanciamento da contratación de 29 traballadores desempregados a xornada parcial de 32,5 horas semanais, coas categorías profesionais e meses de contrato que se indican:

 

CATEGORIA

Nº DE

Nº DE

PROFESIONAL

TRABALLADORES

MESES

OFICIAL 1ª ALBANEL

1

7

OFICIAL 1ª CARPINTEIRO

1

7

OFICIAL 1ª FONTANEIRO

1

7

PEÓN OBRA PUBLICA

4

6

PEÓN FORESTAL

3

6

PEÓN ESPECIALISTA MEDIOAMBIENTE -FORESTAL

1

6

PEÓN MEDIOAMBIENTE-FORESTAL

2

6

PEÓN ESPEC. XARDINEIRO

1

6

AXUDANTE XARDINEIRO

4

6

LIMPADOR/A

7

9

CONSERXE MÚSICA

1

7

CONSERXE ROSAL+DOMAIO

1

7

CONSERXE CASAL

1

7

CONSERXE BEQUE

1

6

TOTAL

29

 

Custo total: 358.279,15 euros.

Subvención concedida: 217.210,14 euros.

Aportación municipal: 141.069,01 euros.

 

Moaña, 7 de marzo de 2017.

A alcaldesa

Leticia Santos Paz.

Bótalle un ollo a ...

Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel
Cartel